Regementen och kompanier som ingår i Soldattorpsprojektet 

 (med antalet rotar)

Infanteriet

 Nyland 

Nylands infanteriregemente  (från väst till öst)  = 574 rotar


Karis kompani / Secondmajorens kompani
116 rotar av 128
Lojo, Karis, Ingå, Snappertuna, (Ekenäs lfs.), Pojo, Tenala, Bromarf och några byar i södra Karislojo

 Alla 116 rotar är införda i databasen under februari 2021. 

Klicka här och se rotarna.

 

Lojo kompani
8 rotar av 128
19 Karislojo, 22-28 Lojo


Ingå kompani
128 rotar
Ingå, Degerby, Sjundeå, södra 2/3 av Kyrkslätt

 Alla 128 rotar är införda i databasen under november 2023. 

Klicka här och se rotarna.

 

Majorens kompani / Premiermajorens kompani
53 rotar av 128
Norra 1/3 av Kyrkslätt, Esbo

 Alla 53 rotar är införda i databasen under maj 2024. 

Klicka här och se rotarna.


Helsinge kompani
95 rotar av 128
Helsinge, (Nurmijärvi), Tusby, Sibbo


Borgå kompani
76 rotar av 128
Västra Borgå lfs.


Livkompaniet
129 rotar
Östra Borgå lfs., Pernå, Liljendal, Mörskom, västra Lappträsk


Kymmenegårds läns regemente / Kymmenegårds lätta infanteribataljon = Nyland före 1743:  605 rotar & efter 1742  602 rotar

Veckelax kompani
23 rotar av 108
Pyttis (=Strömfors och Pyttis)

 

Elimä kompani
23 rotar av 99
Lappträsk, Pyttis

 

Efter freden i Åbo 1742

Majorens kompani ( Elimä kompani efter 1790 i Nylands regemente )
28 rotar av 46
Östra Lappträsk, Svensk-Pyttis (=Strömfors)

 

Efter 1743
Kymmenegårds skvadron  (N:i 1-48)
48 rotar av 50
Östra Lappträsk, Strömfors/Svensk-Pyttis

 

 Åboland 

Åbo infanteriregemente utgår

Inga av dess rotar är i Svenskfinland med undantag av dåtida svenskbygder: Bjärnå, Sagu och Karuna som ingår i regementet. Området blev dock förfinskat till största del redan under 1700-talet och senast under 1800-talet. Att avgöra vilka rotar som eventuellt låg i svenskbygden, blir dock ett övermäktigt arbete inom ramen för denna undersökning. (Måste ännu kolla Finby)


 Österbotten 


Österbottens regemente Kompanierna från syd till nord. 302 rotar. Infanteriet sammanlagt före 1743  907 rotar / efter 1743  904 rotar

Närpes kompani

130 rotar av 149 (N:ris 1-6, 15, 17-28, 39-149)
Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Storå. Bötom, Östermark, Närpes, Övermark, Korsnäs, Pörtom, Petalax, Bergö, Malax, Solf, Korsholm 2/3 delar, Replot
 

Livkompaniet
140 rotar av 150 (N:ris 1-10, 15-144)
Korsholm 1/3 del, Kvevlax, Maxmo, Vörå, Oravais, Alahärmä, Munsala, Jeppo, Nykarleby lfs. (Lillkyro; ett par byar "i en ficka" utur Vörå)

 

Lochteå kompani (Secondmajorens kompani)
32 rotar av 150 (N:ris 1-31, 33)
Karleby, Nedervetil

Dragonerna

 Nyland 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente = 358 rusthåll

 

Raseborgs kompani (N:i 65, 67-72, 95-125)
36 rusthåll av 125
Bromarf, Tenala, Pojo och Karislojo

 Alla 36 rusthåll är införda i databasen 3.1 2022. 

Klicka här och se rotarna.

 

Livkompaniet  (N:i  1-54, 67-125)
117 rusthåll av 125
Pojo, Karis, Snappertuna, Lojo, Sjundeå, Ingå, Degerby, södra 4/5 Kyrkslätt

 Alla 117 rusthåll är införda i databasen 31.1 2023. 

Klicka här och se rotarna.

 

Majorens kompani  (N:i 1-5, 25-55, 58-108, 111-112, 114-125)
101 rusthåll av 125
Esbo, norra 1/5 Kyrkslätt, Helsinge, Nurmijärvi, Tusby, Sibbo

 

Borgå kompani  (N:i 1-32, 48-51, 56-125)
117 rusthåll av 125
Sibbo, Borgå, Pernå, Liljendal, Mörskom, västra Lappträsk
 

Karelska dragonkåren / Kymmenegårds dragonkår = Nyland före 1743:  409 rusthåll & efter 1742  406 rusthåll


Livkompaniet  (N:i 1-51)
51 rusthåll av 150
Östra Lappträsk, Pyttis

 

 Åboland 


Livdragonregementet = Åboland 80 rusthåll. Dragonerna sammanlagt: före 1743  489 rusthåll / efter 1743  486 rusthåll

 

Livkompaniet  (N:i 83-125)
43 rusthåll av 125
Pargas, Nagu
 

Majorens kompani (Premiermajorens kompani)  (N:i 1-25, 30-39, 47, 49)
37 rusthåll av 125
Dragsfjärd, Västanfjärd, Kimito, Finby

Flottan

 Åboland 


Södra Finlands båtsmanskompani

176 båtsmanhåll av ? + 176 fördubbligsbåtsmän
Iniö, Korpo, Houtskär, Nagu, Pargas, Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd, Hitis?, Finby?

 Åland 


Ålands båtsmanskompani
195 båtsmanshåll av 195 (8 befriade för lotsning i Eckerö) + 116 fördubblingsbåtsm.
= 371 ordinarie båtsmän + 292 fördubblingsbåtsmän
Hela Åland (Eckerö lotsar)

 Österbotten 


Österbottens skeppstimmermanskompani 
?? skeppstimmermän
Kronoby, Terjärv, Pedersöre, Esse, Purmo och Larsmo

 

 

_____________________________________________________________________


Slutresultat


Infanteriet
953 / 935 rotar (+ efter 1743  452 vargeringskarlar)


Dragonerna
489 / 486 rusthåll (+ efter 1743  243 vargeringskarlar?)


Flottan
371 (363) båtsmanshåll + 292 fördubbligsbåtsmän

 

1721-1743= 1813 torp
1743-1809= 1792 torp

 

Uppdaterad: Rev B, 2.2 2023.

Nyländskt släktforskarsamarbete