e-post

Adressera all e-post för detta projek till e-postadressen:

projekt.soldattorp(at)gmail.com

Projektet leds av Peter Ragnvaldsson, som avlönas med bidrag från stiftelser och fonder för det forskningsarbete som görs i olika arkiv.  Tillsammans med  projektmedlemmarna  och övriga intresserade volontärer deltar han också i det oavlönade fältarbetet. 

Kontakt

Peter Ragnvaldsson

mobil 044 298 8290

HSF-organisation

Helsingfors Släktforskare )

Projektansvarig:

 Peter Ragnvaldsson

Övriga projektmedlemmar:

  Margaretha Wildtgrube
 
  Peter Bussman
 
  Leif Eriksson
 
  Tryggve Gestrin
 
  Mikael Paltschik
 
  Tom Swahn

Konsulter

professor Nils Erik Villstrand
Åbo Akademi,

professor Lars Ericson Wolke
Försvarshögskolan
Stockholm,

docent Christer Kuvaja
forskningschef
SLS Helsingfors

Soldattorpen skapas

Från 20 minuter in i avsnitt 7 här under börjar den del av programmet som beskriver hur soldattorpen kommit till.

 

 

 

 

Kartläggning av soldattorp i Svenskfinland

Projekt: Kartläggning av soldattorp i Svenskfinland 1721 - 1809.

Urklipp av karta i Finlands riksarkivs digitalarkiv från år 1767 över Fantsnäs i Pernå Nyland

     
 

 Soldattorpsprojektets databas

 
     
    Forskningsresultaten införs efter hand i databasen för intresserade att ta del av.  
     
O   LÄNK TILL SOLDATTORPSPROJEKTETS DATABAS O
     

 

     
 

 Regementen och kompanier

 
     

  Information om de regementen och kompanier samt alla rotar som ingår i projektet

  ... och vilka av dem som nu finns i databasen.

 
     
O   LÄNK TILL INFORMATION OM DE REGEMENTEN SOM INGÅR I PROJEKTET O
     

 

     
 

 Soldattorpsprojektet tackar för givna understöd

 
     

  Nedanstående organisationer har bidragit med understöd för projektet.

  Projektet tackar också för bidrag från privata personer som hålls anonyma.

 
     
O

   

  Bidrag som inte hänförs till en region i Finland

  Konstsamfundet

  Svenska Litteratursällskapet

  Kulturfonden Sverige-Finland vistelsebidrag 2021

  Nygréns stiftelse

  Kulturfonden

  Västra Nyland

  Karis-Pojo Sparbanksstiftelse

  Ingå Sparbanksstiftelse

  Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt

  Mellersta Nyland

  Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla

  Östra Nyland

  -

  Åboland

  -

  Österbotten

  -

  Åland

  -

O
     

 

Projektinformation för deltagare i projektet

Dokumentation för verkställande av projektet är tillgänglig för administratörer/redaktörer efter inloggning med personlig e-postadress för Nyländska släktforskare och övriga projektmedlemmar med behörighet.

Övergripande information om projektets utveckling är också framlagt för inloggade medlemmar i Nyländskt släktforskarsamarbete.

( Hur loggar jag in? )

 

 

 

Webbsidan uppdaterad 26.10 2023 / Tom Swahn 

Nyländskt släktforskarsamarbete