Bli medlem i

Helsingfors Släktforskare r.f.

Klicka här till medlemsansökan

För HSF-medlemmar

Inloggningsinformation till Nyländskt släktforskarsamarbete finns på HSF:s medlemssida när du där loggat in med din e-postadress och personliga lösenord.

Klicka här till medlemssidan

STYRELSEN

ordförande

Peter Ragnvaldsson

vice ordförande 

Margaretha Wildtgrube

sekreterare

Tryggve Gestrin

skattmästare

Peter Bussman

ledamot

Leif Eriksson

ledamot

Birgitta Jakas

ledamot

Tony Kronqvist

ledamot

Tom Swahn

ledamot

Henrika Zilliacus-Tikkanen

Helsingfors Släktforskare r.f.

Länk till webbsidorna: Helsingfors Släktforskare r.f.

 

Föreningens ändamål är att sammanföra släktforskare hemmahörande i Helsingfors med omnejd. I detta syfte anordnar föreningen medlemsmöten med föredrag och rådgivning i genealogiska eller därmed besläktade kulturella ämnen. Föreningen gör även studieresor och exkursioner.

 

Helsingfors Släktforskare är på Facebook

Helsingfors Släktforskare har upprättat en Facebooksida som aviserar om föreningens verksamhet såsom månadsmötena. På sidan delas även aviseringar från andra släktforskningsrelaterade sidor. Välkommen att besöka oss där. Kolla och gilla.

Läs mer...

 

Nyländska släktforskare - Finland