Nyländskt släktforskarsamarbete mellan föreningarna i Borgå, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Lovisa, Raseborg och Sjundeå körde igång under år 2019.

Släktforskardagar

Följande släktforskardag är år 2024.

Från och med 2022 är släktforskardagen vartannat år.

Hösten 2024  

Program, ort och tidpunkt införs då dessa är fastställda.

År 2022 Borgå

29.10 2022  

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. står som värd för den nyländska släktforskardagen. Temat för dagen är Herrgårdar.  

LÄS MER 

År 2021 Raseborg i Karis

13.11.2021               Nyländska släktforskardagen på Lärkkulla i Karis med Raseborgs släkt- och bygdeforskare som värd.   Se foton från släktforskardagen.

 

År 2020 Inhiberad

 7.11.2020               Inhiberad pga covid-19 pandemin.

 

År 2019 Helsingfors

19.10.2019

             

Nyländska släktforskardagen i Helsingfors Arbis kl.10-16 med Helsingfors Släktforskare som värd. 

Se foton från släktforskardagen.

Nyländskt släktforskarsamarbete