Gemensamma resor

       
21 Augusti 2021 kl. 15.30–18.00 Utfärd i kanonslup runt Sveaborg Se närmare i kalendern  
       
18 Maj 2021 kl. 09.00–21 Maj 2021, 21.00 Vårresa till Tartu/Dorpat och Narva Se närmare i kalendern  
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyländska släktforskare - Finland